Knokke-Heist

Ouders van Briek zoeken passende school voor hun zoon

vr 05 april 2024, 23:45

Briek Torresan, bijna 13 jaar, heeft een ernstige chromosomale afwijking. Hij moet, door zijn leeftijd, overstappen naar de middelbare school.

Met slechts 2 opties en een beperkt aantal plaatsen, ontstaat er een strijd om inschrijving. Een strijd die geen strijd zou mogen zijn voor hem. En voor de zoveel andere kinderen die recht hebben op de broodnodige ondersteuning.

Het gebrek aan voldoende middelen en plaatsen in het middelbaar onderwijs voor kinderen met een ernstige beperking is momenteel schrijnend. De directies van de betrokken scholen zijn zich bewust van de problematiek, maar zonder adequate financiering blijven hun handen gebonden.

Dit resulteert in een schrijnend tekort aan plaatsen, waardoor niet alleen de kinderen maar ook hun families in een lastige positie worden gebracht.

Er is nood aan bewustwording en verandering.

De vraag wordt dan ook gericht aan politieke figuren Mr Ben Weyts en Mevr Hilde Crevits om de problematiek dringend onder de loep te nemen…

Met slechts 2 opties en een beperkt aantal plaatsen, ontstaat er een strijd om inschrijving. Een strijd die geen strijd zou mogen zijn voor hem. En voor de zoveel andere kinderen die recht hebben op de broodnodige ondersteuning. Het gebrek aan voldoende middelen en plaatsen in het middelbaar onderwijs voor kinderen met een ernstige beperking is momenteel schrijnend. De directies van de betrokken scholen zijn zich bewust van de problematiek, maar zonder adequate financiering blijven hun handen gebonden. Dit resulteert in een schrijnend tekort aan plaatsen, waardoor niet alleen de kinderen maar ook hun families in een lastige positie worden gebracht.Er is nood aan bewustwording en verandering.De vraag wordt dan ook gericht aan politieke figuren Mr Ben Weyts en Mevr Hilde Crevits om de problematiek dringend onder de loep te nemen…

Text: Stefaan Reuse